Овластено лице за информации од јавен карактер:

Малаковска Белинда

e-mail: mogilaop@t.mk