Администрацијата на Општина Могила ќе се приклучи на еко-акцијата „Не биди ѓубре“

Администрацијата на Општина Могила ќе се приклучи на еко-акцијата „Не биди ѓубре“

 

Н А Р Е Д Б А

Се задолжуваат сите вработени во општинската администрација на Општина Могила и вработените во ЈКП Пела Хигиена – општина Могила, на ден 14.12.2019 година (сабота) во 10:00 часот да дојдат на работа со цел спроведување на Акцијата предложена од Владата на РСМ, администрацијата чисти со ,,Не биди ѓубре”.

Со почит,

Општина Могила

Градоначалник Јасмина Гулевска