Асфалтирање на населено место Лознани

Продолжува асфалтирањето во населено место Лознани. Проектот „Санација и рехабилитација на улици во населено место Лознани, Крак 5 и Крак 6“ е финансиран од Бирото за регионален развој на Р.Македонија и Буџетот на Општина Могила во вредност од 2.078.505,00 денари. Изведувач на проектот е фирмата „НАСА КОМ“ ДОО Скопје.

4