Ден на средба со граѓани

Почитувани,
Градоначалникот на Општина Могила и Претседателот на Советот на Општина Могила секој четврток со почеток од 10 часот ќе остварува средба со граѓаните на Општина Могила.
Со почит,
Општина Могила