Изградба на подлога за монтажно училиште во населено место Ношпал

Во тек на изработка е проектот за Изградба на бетонска подлога, водовод и канализација за монтажно училиште во с.Ношпал. Изведувач на проектот е МЗТ Инженеринг Битола. Проектот е целосно финансиран од Буџетот на Општина Могила во вкупна вредност од 704.000,00 денари. 23659251_2027914344132336_6374179113693679875_n23658640_2027914454132325_2622215889326610539_n 23659687_2027914420798995_276232765143194392_n