Изградба на улица – Крак 3 во населено место Ивањевци

ulici

Завршија градежните активности во врска со проектот Изградба на улица Крак 3 во населено место Ивањевци. Проектот се реализира со финансираниска поддрсшка од Биро за регионален развој и Буџетот на Општина Могила,а додека пак како изведувач е фирмата Даки Даме Транс с.Белче.