Изгрaдбaтa нa пaркoвите вo с. Дoбрушевo и с. Дедебaлци.

Во тек на реализација е изградба на парковите во неселените места Добрушево и Дедебалци. Изведувач на проектот е Јоска Транс Дооел со вкупна вредност по договор е  5.707.043 денари од кои  2.900.000 денари се од Министерството за животна средина и просторно планирање од програмата за фосилн горива и 2.807.043 денари кофинансирање од Општина Могила.

23561349_2027917467465357_1265544682234750070_n