МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ОПШТИНА МОГИЛА

На 11.12.2017 година во зградата на Општина Могила, потпишан е Меморандум за соработка помеѓу Општинска организација Црвен крст – Битола и Општина Могила. Исто така на состанокот се договорени следните плански активности кои Општинската организација на Црвениот крст – Битола ќе ги оствари во идниот период во Општина Могила.

Голема благодарност до Градоначалничката Јасмина Гулевска за изразената подршка и желбата за соработка со нашата организација.

 

viber image 2 viber image viber image 1

 

Меморандум за соработка со Општина Могила