Одржана 7-та седница на Советот на општина Могила

На ден 26,01,2018 година се одржа седмата по ред седница на Советот на Општина Могила. Предлог одлуките кои беа на дневен ред се усвоени едногласно.

Dneven red za 7-ma sednica na sovet