Општина Могила спроведува акции за чистење на диви депонии.

Општина Могила спроведува акции за чистење на диви депонии.

Општина Могила спроведува акции за чистење на диви депонии.
Исчистена е дивата депонија во месноста”На прогон” во атарот на населеното место Могила и депонија во населено место Трновци.
Да си ја чуваме чиста животната средина и ги замолуваме жителите на цела општина да пријават други депонии.