Општинско корисна работа во Ивањевци 2014

64794_602598579868475_685131471115997706_n

Општина Могила заедно со жителите на с.Ивањеци, изведи 3(три) дневна акција во која се вршеше посипување на банкините покрај ново асфалтираната улица во должина од 256 метри, посипување на пристапни патеки до живеалишта и ископување на истечни канали за вода.

Целиот настан може да го погледнете тука