Отворање на Центарот за ран детски развој во населено место Могила

Отворање на Центарот за ран детски развој во населено место Могила

Отворање на Центарот за ран детски развој во населено место Могила. Средствата се обезбедено од Конзулатот на Република Бугарија во Република Македонија со седиште во Битола.

20616060_1792740344074211_1722586816_o