Патрониот празник на ОУ Гоце Делчев Могила

Патрониот празник на ОУ Гоце Делчев Могила

“Во чест на патрониот празник на ОУ Гоце Делчев Могила, дел од активностите на учениците по повод истиот.”