Пелагониско Сретсело

Пелагониско Сретсело

На 16.06.2019 година по прв пат се одржа манифестацијата „ПЕЛАГОНИСКО СРЕТСЕЛО“.

Успешноста на настанот е заслуга на организаторите: Центар за едукација и негување на традицијата и фолклорот Етно Илинден од Битола и Могила и Општина Могила.