Петта Седница на Совет на Општина Могила

На 05,12,2017 година беше одржана петтата по ред Седница на Советот на Општина Могила.

Во прилог може да го погледнете дневниот ред на кој се дискутираше  на оваа Седница на Совеетот.

решение