Покана за учество на форумска сесија

Покана за учество на форумска сесија

Oпштина Могила ги поканува сите заинтересирани жители на Општината да дадат свој придонес со предлози за решавање на потребите на Сесијата “Бура на идеи“ која е дел од Проектот PREP4 MSIP a ќе се одржи на 6 февруари 2020 год. (в четврток) со почеток во 11.00 часот во Големата сала на Дом на Култура Могила.

Целта на сесијата е да се зајакне граѓанското учество во процесите на одлучување на локално и регионално ниво, да се подобрат партнерствата помеѓу локалните и регионалните субјекти и да се изнајдат поефикасни решенија за проблемите од интерес на целата заедница.