Потпишан договор за пречистителна станица во населено место Добрушево

Потпишан договор за пречистителна станица во населено место Добрушево

На 17.05.2019 година Општина Могила потпиша договор за доделување на средства со Министерство за животна средина и просторно планирање. Средствата ќе бидат наменети за изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица.