Превенција од поплави за заштита на животната средина

Превенција од поплави за заштита на животната средина
  1. Основни податоци за проектот – https://fpep-cbc.mk/mk/the-project/
  2. Потпишување на договор – https://fpep-cbc.mk/mk/%d0%ba%d0%be%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%ba/
  3. Видео за донација на црева за систем капка по капка во Општина Могила – https://www.youtube.com/watch?v=vBZaF_kW7IQ&ab_channel=CenterforCivicInitiativeCCI-%D0%A6%D0%93%D0%98
  4. Видео 1 од проектот – https://www.youtube.com/watch?v=nUMJ2Y8OgJU&ab_channel=CenterforCivicInitiativeCCI-%D0%A6%D0%93%D0%98
  5. Видео 2 од проектот – https://www.youtube.com/watch?v=SkgjAD6kD8A&ab_channel=CenterforCivicInitiativeCCI-%D0%A6%D0%93%D0%98