Продолжува проектот за уредување на коритото на реката Шемница во населено место Могила

На ден 17.07.2017 година беше направен вовед во работа на фирмата МС Конструктор Дооел Битола којa e изведувач на градежните активности. Надзор на проектот е фирмата Столб Дооел Битола. Со средства од Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионелен развој и Договорот склучен помегу Центарот за плански пелагониски регион и изведувачот во вредност од 1.180.487 денари во наредните 45 дена ќе се работи на естетскиот изглед на реката.

20399531_1633879686636550_1619156352_o 20446183_1633879639969888_1641007717_o