Реализација на проекти предвидени во 2018 година

Реализација на проекти предвидени во 2018 година

Започна реализацијата на акцискиот план за чистење на порои.

Проектот за чистење на порои е во соработка на АД Водостопанство на Република Македонија и Општина Могила.

Во моментов се чисти поројот Слатина во должина од 1700 метри. Исто така следни за чистење се пороите Трап со должина од 1200 метри,  порој Ивањевци со должина од 500 метри и порој Трновци со должина од 2700 метри.

 

27141046_10154909949555566_1886417634_o 27141116_10154909948875566_932446509_o 27144784_10154909949235566_952615877_o 27265559_10154909949665566_1472963495_o 27266944_10154909949430566_1381802839_o 27329696_10154909949465566_268898787_o 27480155_1817717564919427_592989611_o 27485293_1817717721586078_1793929587_o 27485331_1817717718252745_89611644_o 27536664_1817717644919419_1712768900_o