Реконструкција на локални патишта

11 12 13 14

 

Реконструкција на локални патишта од населено место Свето Тодори до врска со регионален пат Р 2335 и  Реконструкција на локален пат Добрушево-Мусинци.

Проектот  е финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и Буџетот на Општина Могила.