Седница на Советот на Општина Могила бр. 11/2018

На 30.03.2018 година беше одржана единаесеттата по ред Седница на Советот на Општина Могила. Предложен и изгласан беше следниот дневен ред:

dneven red 11