Седница на Советот на Општина Могила бр. 09/2018

На 26.02.2018 година беше одржана деветтата по ред Седница на Советот на Општина Могила. Предложен и изгласан беше следниот дневен ред:

dneven red 9