Седница на Совет на Општина Могила бр. 10/2018

На 12.03.2018 година беше одржана десеттата по ред Седница на Советот на Општина Могила. Предложен и изгласан беше следниот дневен ред:

dneven red 10.1 dneven red 10