Се поставуваат бекатон плочки на патеките околу училиштето во село Ношпал

Се поставуваат бекатон плочки на патеките околу училиштето во село Ношпал

Општина Могила со интензивни активности во основните училишта се подготвува за почетокот на новата учебна година. Имено во новото училиште во село Ношпал се поставуваат бекатон плочки на патеките околу училиштето, а исто така се изгради и пристапна рампа за влез во училиштето. Во наредниот период се предвидува оградување на дворот на училиштето како и партнерно уредување на истиот.
40259617_664693800583463_5800549870951464960_n

40322969_664693833916793_3683542932926758912_n

40325380_664693820583461_2891957606752976896_n