Собирање на отпадната слама за правење на пелети

Собирање на отпадната слама за правење на пелети

Општина Могила заедно со ЈКП “Пела Хигиена” почнува со собирање на отпадната слама од нивите во атарот на с.Могила за производство на пелети со кои се греат јавните институции.
✔Намалување на трошоците за греење!
✔Намалување на загадувањето!https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535757680014664&id=1978712232385881