Соопштение до сите граѓани на Oпштина Могила

Соопштение до сите граѓани на Oпштина Могила

ИМ СЕ СООПШТУВА НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА МОГИЛА ДЕКА ОД 05.03.2019 ГОДИНА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА ЌЕ ОДРЖУВА СОСТАНОЦИ ВО СЕКОЕ НАСEЛЕНО МЕСТО. ГЛАВНИ ТОЧКИ ПО КОИ ЌЕ СЕ РАЗГОВАРА СЕ КЛУЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ ГРАЃАНИТЕ, АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОЛСКИ ПАТИШТА, УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ, ПРОБЛЕМИ ОД ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ И ДР.

ЗА СЕКОЈ  СОСТАНОК СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ИЗВЕСТЕН ЌЕ БИДЕ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СЕКОЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО.

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ ВО ГОЛЕМ БРОЈ ЗАЕДНИЧКИ ДА РАЗГОВАРАМЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ