Со јапонска помош обновено училиштето во село Добрушево

Со јапонска помош обновено училиштето во село Добрушево

 

Со јапонска помош обновено училиштето во селото Добрушево во Општина Могила

Денес о. Могила ја посети Заменик Шефот на Мисисја г-дин Такахаши Сатору. Г-динот Такахаши е претставник од Јапонска амбасада која донираше  износ од    54 325 Евра во рамките на проектот ,, Подобрување на училишната средина на ООУ,,Браќа Миладиновци ” Добрушево. Донацијата беше наменета за реновирање на ООУ,, Браќа Миладиновци” Добрушево и се состоеше од : Поставување на нови ПВЦ прозорци и врати; Изградба на дренажен ситем ; Поставување на олуци и снегобрани; Изработка на фасада на училиштето; Поставување на централен систем преку радијатори за парно греење со котел на пелети; Изградба на котлара; Внатрешно молерисување и уредување на училниците и другите простории.

Тој беше пречекан од страна на градоначалничката на о. Могила Јасмина Гулевска и директорката на основното училиште Браќа Миладиновци-Македонка Соклевска.  Г-динот Такахаши најпрво ја посети општинската зграда а потоа со градоначалничката и директорката се упатија кон училиштето Браќа Миладиновци. Таму Г-динот Такахаши ја  прошета  училишната зграда и беше презадоволен од изгледот на училиштето, како и од самото место.