Средба на Градоначалникот на Општина Могила со Претседателите на фудбалските клубови

Средба на Градоначалникот на Општина Могила со Претседателите на фудбалските клубови

На ден 20,12,2017 година Градоначалникот на Општина Могила одржа состанок со Претседателите на фудбалските клубови кои се на територија на Општина Могила.

На состанокот беше разговарано и одлучено: Сите регистрирани фудбалски клубови да добијат по 24.000,00 денари и квартално да се одржуваат средби  на кои ќе се разговара околу решавањето на тековните проблеми во клубовите.

Регистрирани фудбалски клубови на територија на Општина Могила:

1. ФК Стрела -с.Могила

2. ФК Би Милк – с.Могила

3. ФК Црна река – с.Чарлија

4. ФК Пелагонија – с.Трап

5. ФК Космос- с.Будаково

6. ФК Младост – с.Дедебалци

7. ФК Партизан – с.Добрушево

8. ФК Еленик – с.Мусинци

9. ФК Хајдук – с.Лознани

10. Фк Напредок – с. Ношпал

11. ФК Победа – с.Ивањевци

12 ФК Бел Камен – с.Долно Српци