Средба со Генералниот Конзул на Република Бугарија во Битола

Средба со Генералниот Конзул на Република Бугарија во Битола

На ден 30,11,2017 година Градоначалникот на Општина Могила оствари средба со Генералниот Конзул на Република Бугарија во Битола,г-дин Теодор Русинов.
На средбата се разговараше за унапредување на соработката помеѓу општина Могила и Република Бугарија.