Тампонирање во населено место Новоселани

Во тек на реализација е проектот „Набавка, транспорт и вградување на дробен камен – тампон за тампонирање на населеното место Новоселани. Проект целосно финансиран од Буџетот на Општина Могила во вкупна вредност од 395.772,00 денари. Изведувач на проектот е фирмата „НАСА КОМ“ДОО Скопје.

Screenshot_1