Прва Конститутивна седница на Совет на Општина Могила

Прва Конститутивна седница на Совет на Општина Могила

На ден  01.11.2017 година беше свикана Првата Конститутивна седница на Совет на Општина Могила. За работа на седницата беше предложен следниот дневен ред: 1 Избор на Комисија за прашања на верификација, избори и именувања, 2. Верификација на...

Прочитај повеќе

Се одржа 53-тата Седница на Совет

Се одржа 53-тата Седница на Совет

Денес 27,07,2016 година се одржа 53-тата Седница на Советот на Општина Могила. Покрај предвидениот дневен ред членовите на Советот го изгласаа Предлог-Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Могила кумулативно од 01,01,2016 до...

Прочитај повеќе

Се одржа 6-тата седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион

Се одржа 6-тата седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион. Се разгледуваа активностите за наредниот период, тековните проекти и можностите за идни аплицирања на проекти кои се од големо значење за сите 9 општини од регионот...

Прочитај повеќе