Службен гласник, програми, одлуки, заклучоци

Службен гласник на општина Могила12015 Службен гласник на општина Могила бр2 Службен бр.1-05 Програма за уредување на градежно земјиште Програма За определување на обемот на уредување и степенот на опремување на градежното земјиште Програма за...

Прочитај повеќе