Strawpower

Во просториите на Општина Могила се одржа првата работилница во серијата шест работилници за претставување на придобивките од проектот за искористување на отпадната слама за производство на енергија – Strawpower За повеќе фотографии...

Прочитај повеќе

Општина Могила домаќин на меѓународната манифестација „КУЛТУРНИ ВИДИЦИ“ посветена на 1.100 години од смртта на Св.Климент Охридски

Општина Могила домаќин на меѓународната манифестација „КУЛТУРНИ ВИДИЦИ“ посветена на 1.100 години од смртта на Св.Климент Охридски

Општина Могила домаќин на меѓународната манифестација „КУЛТУРНИ ВИДИЦИ“ посветена на 1.100 години од смртта на Св.Климент Охридски. На манифестацијата присуствуваше актерска екипа на Народниот театар од Прилеп, врвни писатели од Монголија...

Прочитај повеќе

СООПШТЕНИЕ!

СООПШТЕНИЕ Се повикуваат сите даночни обврзници (физички и правни лица) од Општина Могила кои не добиле решение за данок на имот или решение за фирмарина за 2016 година до 15 август 2016год. да се јават во прoсториите на Општина Могила и да си го...

Прочитај повеќе