Продолжува изградбата на атмосферската и фекалната канализација во населено место Могила

Продолжува изградбата на атмосферската и фекалната канализација во населено место Могила. Проект финансиран од Европска инвестициска банка и имплементиран од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.  

Прочитај повеќе