Нови урбанистички планови за Добрушево, Трап и Будаково

Нови урбанистички планови за Добрушево, Трап и Будаково

Општина Могила во текот на овој месец интензивно работи на донесување на нови урбанистички планови за населените места Добрушево, Трап и Будаково. Правилното урбанистичкото планирање на просторот ќе придонесе граѓаните да можат да ги прибават...

Прочитај повеќе

Јавна набавка и склучен договор за Изградба на канализациона мрежа во населено место Добрушево

Јавна набавка и склучен договор за Изградба на канализациона мрежа во населено место Добрушево

На 01.07.2019година се склучи договорот помеѓу Општина Могила и „Изофас“Прилеп за Изградба на канализациона мрежа во населено место Добрушево со вкупна вредност од  6.795.026,00 денари. Средствата во износ од  4.800.000,00 денари ќе се обезбедат...

Прочитај повеќе

Започнува реконструкција на ПОУ „Гоце Делчев“ во с.Радобор и с.Чарлија

Започнува реконструкција на ПОУ „Гоце Делчев“ во с.Радобор и с.Чарлија

На 18.06.2019 година се склучи Договорот за јавна набавка на работи со „МЗТ Инженеринг“ Доо Битола. Предмет на договорот е реконструкција на подрачните основни училишта во населените места Радобор и Чарлија со вкупна вредност од 2.391.071,00...

Прочитај повеќе

Тековни активности на територија на Општина Могила

Тековни активности на територија на Општина Могила

Тековни активности во Општина Могила: Во тек се изградбa и реконструкција на три училишта : – Централно училиште во село Добрушево; – Подрачно училиште во село Радобор ; – Подрачно училиште во село Долна Чарлија. Во моментот...

Прочитај повеќе

Општина Могила спроведува акции за чистење на диви депонии.

Општина Могила спроведува акции за чистење на диви депонии.

Општина Могила спроведува акции за чистење на диви депонии. Исчистена е дивата депонија во месноста”На прогон” во атарот на населеното место Могила и депонија во населено место Трновци. Да си ја чуваме чиста животната средина и ги...

Прочитај повеќе

Во тек се повеќе инфраструктурни проекти во населените места во Општина Могила

Во тек се повеќе инфраструктурни проекти во населените места во Општина Могила

Општина Могила интензивно работи на реализација на повеќе инфраструктрни проекти, информираат од оваа локална самоуправа. Пристапни патишта за земјоделците во Ношпал, подобрување на теренто во излетничкото место „Дупен Камен“, а во наеленото...

Прочитај повеќе

Реновирање на повеќенаменски објект во населено место Ивањевци

Реновирање на повеќенаменски објект во населено место Ивањевци

Општина Могила доби поддршка за реализација на проект за реновирање на повеќенаменски објект во населено место Ивањевци, преку Бирото за рамномерен развој, во соработка со Пелагониски плански регион со средства од 2019 година во висина од...

Прочитај повеќе