Нови урбанистички планови за Добрушево, Трап и Будаково

Нови урбанистички планови за Добрушево, Трап и Будаково

Општина Могила во текот на овој месец интензивно работи на донесување на нови урбанистички планови за населените места Добрушево, Трап и Будаково. Правилното урбанистичкото планирање на просторот ќе придонесе граѓаните да можат да ги прибават...

Прочитај повеќе

Тековни активности на територија на Општина Могила

Тековни активности на територија на Општина Могила

Тековни активности во Општина Могила: Во тек се изградбa и реконструкција на три училишта : – Централно училиште во село Добрушево; – Подрачно училиште во село Радобор ; – Подрачно училиште во село Долна Чарлија. Во моментот...

Прочитај повеќе

Се поставуваат бекатон плочки на патеките околу училиштето во село Ношпал

Се поставуваат бекатон плочки на патеките околу училиштето во село Ношпал

Општина Могила со интензивни активности во основните училишта се подготвува за почетокот на новата учебна година. Имено во новото училиште во село Ношпал се поставуваат бекатон плочки на патеките околу училиштето, а исто така се изгради и...

Прочитај повеќе

Се реконстуираат полските патишта во село Долна Чарлија

Се реконстуираат полските патишта во село Долна Чарлија

Општина Могила реализира градежни активности за реконструкција и тампонирање на полски пат до училиштето во с. Долно Чарлија во должина од 500 метри. „Сите населени места во нашата општина заслужуваат еднаков третман, поради тоа градежни...

Прочитај повеќе

Општина Могила започна со санација и реконструкција на полските патишта

Општина Могила започна со санација и реконструкција на полските патишта

Општина Могила денеска започна со санација и реконструкција на полските патишта во населеното место Могила, а во наредниот период ќе бидат реконструирани и полските патишта во 22 села на територијата на целата општина. Градежните активности за...

Прочитај повеќе

Реконструкција на патната инфраструктура на територија на Општина Могила

Реконструкција на патната инфраструктура на територија на Општина Могила

Приоритет на секоја Општина е патната инфраструктура.Во соработка со ЈП Државни Патишта и ЈП Македонија Пат се асфалтира стариот регионален пат Битола -Прилеп од Вашарејца до пругата Лознани и од с.Беранци до индустриската зона Петилеп. Овој...

Прочитај повеќе

Реализација на проекти предвидени во 2018 година

Реализација на проекти предвидени во 2018 година

Започна реализацијата на акцискиот план за чистење на порои. Проектот за чистење на порои е во соработка на АД Водостопанство на Република Македонија и Општина Могила. Во моментов се чисти поројот Слатина во должина од 1700 метри. Исто така...

Прочитај повеќе

Изградба на подлога за монтажно училиште во населено место Ношпал

Во тек на изработка е проектот за Изградба на бетонска подлога, водовод и канализација за монтажно училиште во с.Ношпал. Изведувач на проектот е МЗТ Инженеринг Битола. Проектот е целосно финансиран од Буџетот на Општина Могила во вкупна вредност...

Прочитај повеќе

Изгрaдбaтa нa пaркoвите вo с. Дoбрушевo и с. Дедебaлци.

Во тек на реализација е изградба на парковите во неселените места Добрушево и Дедебалци. Изведувач на проектот е Јоска Транс Дооел со вкупна вредност по договор е  5.707.043 денари од кои  2.900.000 денари се од Министерството за животна средина...

Прочитај повеќе

Продолжува проектот за уредување на коритото на реката Шемница во населено место Могила

На ден 17.07.2017 година беше направен вовед во работа на фирмата МС Конструктор Дооел Битола којa e изведувач на градежните активности. Надзор на проектот е фирмата Столб Дооел Битола. Со средства од Министерството за локална самоуправа и Бирото...

Прочитај повеќе