Продолжува изградбата на атмосферската и фекалната канализација во населено место Могила

Продолжува изградбата на атмосферската и фекалната канализација во населено место Могила. Проект финансиран од Европска инвестициска банка и имплементиран од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.  

Прочитај повеќе

Strawpower

Во просториите на Општина Могила се одржа првата работилница во серијата шест работилници за претставување на придобивките од проектот за искористување на отпадната слама за производство на енергија – Strawpower За повеќе фотографии...

Прочитај повеќе

Во завршна фаза е грантот добиен од Европската Унија

По барање на Владата на Р. Македонија, Европската Унија се огласи да обезбеди 15,5 милиони евра за развој на руралната инфраструктура. Вкупниот износ на програмата, вклучувајќи го и кофинансирањето од страна на Владата изнесува 20,667 милиони...

Прочитај повеќе

Завршува изградбата и реконструкцијата на улиците оштетени од поплавите

Завршува изградбата и реконструкцијата на улиците оштетени од поплавите кои ја зафатија територијата на Општина Могила. Проктот е целосно финансиран од Европска Унија, со имплементација и техничка поддршка од UNDP. Реконструкција и рехабилитација...

Прочитај повеќе

Нова инвестиција во Општина Могила

На ден 28.11.2016 година Градоначалникот на Општина Могила потпиша договор за Грант со Конзулот на Република Бугарија во Битола. Грантот е финансиран од Министерството за надворешни работи на Република Бугарија и истиот ќе се користи за...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН УВИД по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт – Регионалниот план за управување со отпад за Пелагонискиот регион

Се информира јавноста и сите заинтересирани правни и  физички лица од Пелагонискиот регион дека во рамките на проектот „Подготовка на документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски...

Прочитај повеќе

Започна реконструкцијата на ПОУ Браќа Миладиновци во с.Дедебалци

Започна реконструкцијата на ПОУ Браќа Миладиновци во с.Дедебалци

Започна реконструкцијата на ПОУ Браќа Миладиновци во с.Дедебалци. Проектот е финансиран од USAID во вредност од 1.800.000 денари и опфаќа градежни активности и реконструкција на внатрешните површини – училниците, поставување на дограма и...

Прочитај повеќе

ЗАПОЧНУВА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА НАЈГОЛЕМАТА ИНВЕСТИЦИЈА ВО ОПШТИНА МОГИЛА

Започнува реализацијата на најголемата инвестиција во Општина Могила – на 19.07.2016 година беше потпишан договорот помеѓу Општина Могила – градоначалникот Стево Пивковски и ДГТ „ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица – директор Живко Пандевза...

Прочитај повеќе

Изградба и реконструкција на улици оштетени од поплавите

Поплавите кои во 2015 година ја зафатија територијата на Општина Могила предизвикаја големи штети на патиштата и улиците во Општината. Проектот е целосно финансиран од Европска Унија, со имплементација и техничка поддршка од UNDP. Проектот опфаќа...

Прочитај повеќе

Реконструкција на локални патишта

  Реконструкција на локални патишта од населено место Свето Тодори до врска со регионален пат Р 2335 и  Реконструкција на локален пат Добрушево-Мусинци. Проектот  е финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот...

Прочитај повеќе

Kоритото на Шемница со нов изглед во Могила

Една од најцрните точки на реката Шемница во централниот дел на селото Могила, каде што при обилни дождови се поплавуваа околните куќи и ниви, започна со уредување на коритото и добива естетски изглед достоен на градските реки. Со средства од...

Прочитај повеќе