Могила ќе добие брикетара

Отпадот ќе се користи за греење. Од сламата ќе се прават брикети за затоплување. Ова е 250 илјади евра проект кој што општина Могила го добила преку меѓугранична соработка со Р.Грција. Проектот се чека на потпишување па негово реализирање. „...

Прочитај повеќе

Асфалтирање во с.Могила и с.Будаково

Денес се асфалтираше улица во с.Могила во должина од 100 метра, додека жителите на с.Будаково добија асфалт до верскиот објект со вкупна должина од 175 метра проект финансиран од Општина Могила и АФПЗРР на Р. Македонија.

Прочитај повеќе

Асфалтирање на улици во општина Могила

Започнува асфалтирање на улици во општина Могила – Проект финансиран од АФПЗРР на Р. Македонија Проектот опфаќа  активности за асфалтирање на улици во населените места  Могила, Д.Српци и Беранци во вкупна должина од 1 .000 метри...

Прочитај повеќе

Поставување на мерни столбови за мерење на потенцијал на ветар

Во соработка со ГЕФ Проектот  ( Global Environmental Facility, www.gef-piu.mk )при Светската Банка, а подржан од Министерството за Економија на Р. Македонија и во соработка со локалната власт- општина Могила www.mogila.gov.mk во  Август 2012...

Прочитај повеќе