Јавен повик бр. 1 -2021 :Јавен повик за прибирање на барања за распределба на средства од буџетот на Општина Могила за 2021 год. наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации во областите од надлежност на општината

Јавен повик бр. 1 -2021   :Јавен повик за прибирање на барања за распределба на средства од буџетот на Општина  Могила за 2021 год. наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации во областите од надлежност на општината

Јавен повик бр 1 -2021 Образец-–-извештај-2021-година Образец-–-пријава-и-предлог-проект-2021-година

Прочитај повеќе