ЈАВНА ОБЈАВА

ЈАВНА ОБЈАВА

Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за општа управна постапка („Сл. на РМ„ бр. 124/15), Градоначалникот на Општина Могила објавува: ЈАВНА ОБЈАВА За уредно доставување на решенија за данок на имот и комунална такса за фирма/назив за 2020...

Прочитај повеќе

Прашалник за учество на граѓаните во креирање на Предлог Програма за 2021 година

Прашалник за учество на граѓаните во креирање на Предлог Програма за 2021 година

Општина Могила ги повикува граѓаните, граѓанските организации и сите заинтересирани групи да учествуваат со свои предлози и идеи со цел изработка на Предлог програма за работењето на о.Могила во 2021 година. Прашалникот ќе биде достапен за...

Прочитај повеќе