телефон за контакт:078/484-323

e mail:acotasevski57@gmail.com

Ацо Тасевски

Раководител на Одделение за Урбанизам, комунални работи заштита на животната средина и локален економски развој

Add Comment