Раководител на Одделение за Финансиски прашања

Весна Ристевска

телефон за контакт:078/484-317

e mail:ristevskav@yahoo.com