Соработник за Подготовка на седници на Советот на општината

Габриела Стојановска

Телефон за контакт:078 479 206

e mail:gabriela_stojanovska@hotmail.com