Претседател на советот

Александар Јанкуловски

Телефон за контакт: +389 70 795 017
Email:  jankulovskialeksandar@yahoo.com